Pro rodiče

2. skautský oddíl Dvojkaři, Brno-Královo Pole

„Dvojkaři“ jsou 2. skautský oddíl, který je součástí skautského střediska Dvojka Brno. To patří do organizace Junák – český skaut, z.s. Náš oddíl je určen především pro chlapce z Králova Pole a okolí. Cílem činnosti „Dvojkařů“ – jakožto i Junáka jako celku – je smysluplné naplnění volného času mladých lidí, rozvoj jejich schopností a dovedností a také rozvoj osobnosti.

Činnost skautského oddílu Dvojkaři

Členové mají vždy jeden den v týdnu družinové schůzky, kde si hrají, učí se (spolupracovat, kreativně myslet, tábornické dovednosti, vážit si přírody, zdravovědu apod.), a obvykle jednou za čtrnáct dní o víkendu vyráží na větší akci. „Nejkomornější“ jsou družinové výpravy, kdy se družina nejčastěji jen se svým rádcem v sobotu vydává na výlet po bližším okolí Brna (Moravském krasu). Formou her a „sportovního vyžití“ děti navazují mnohá přátelství, často na celý život.

Další akce pořádá oddíl pro všechny děti společné, např. několikadenní výpravy o podzimních a velikonočních prázdninách, Drakiádu (s vlastnoručně vyrobenými draky) nebo Triatlon. Vyvrcholením oddílových akcí je potom samozřejmě letní tábor.

Letní tábor míváme první tři týdny v červenci, tradičně ve Stálkově u Slavonic v Jižních Čechách.

Konečně v průběhu celého roku se naši členové na schůzkách připravují na několik významných skautských závodů, na kterých změří své síly s vrstevníky (z celého střediska, resp. především u starších z celého Brna či ČR).

Vaše dítě a náš oddíl

Uvítáme všechny děti, které jsou alespoň přiměřeně samostatné a věku 6–16 let. Věříme, že u vstupu do Junáka platí: čím dříve, tím lépe.

O podrobnostech programu a výchovných cílech Junáka i jakýchkoliv Vašich dotazech můžete předem pohovořit s vedoucím oddílu Štěpánem Balážikem, přezdívaným Domino.